Διοίκηση

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΖΕΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΕΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ: ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ